fbpx

Že by Víly Vik Ladyly?

….vášní téměř celá v plamenech, oddána slovům,
které mě dokáží až samou horlivostí skoro nadzvedat ze židle, 🤟🏽
věty o několika souvětí,
vyprávějíc o mém pochopení
a přijetí některých etických principů vůči planetě Zemi,
které jsem i v naši složitější společnosti, přijala za své a tak se dle nich se snažila jednat Tak během tohoto řečnického výkonu
o společně vzájemném vztahu nás všech se Zemí,
se ke mě dostalo tak důrazné prosby některou ze zřejmě vodních a přírodních bytostí.
Které jsou ale pro běžné oko neviditelné,
protože svou frekvencí přebývají ve vyšších vibracích než naše fyzično.

Že by víly? Dryády?

Teď už mohu říci, ano, byli to oni…..
Ti strážci, držící své ochranné křídlo nad kouzlem přírody a pravdou vodních toků.


O čem jsem tedy mluvila? Přesněji řečeno, co jsem kamarádce – Kačce říkala?

Toto téma souviselo s mým pochopením v oblasti právě našeho (lidí) nerozváženého jednání, které vede k podivuhodnému konání vůči přírodě a k řešení problematiky životního prostředí.

Vidím to tak, že naše vykořisťovatelské sklony kterými trpíme, máme tendenci přírodu ničit natolik, že i my samy se stáváme oběti této hry.

Ubližujeme, tudíž nám je i v konečném výsledku ubližováno.
Dejme tomu – můžeme si takovou zpětnou vazbu nazvat KARMA.
Vždy zde působí dvě síly – vůle a následek.
To je v pravém slova smyslu znamená
„něco, za něco“
„konej dobro, dostaneš dobro“
„konej zlo (ber svobodu), dostaneš zlo“
Jak na tom je naše společnost, dle mého pojednání s přírodními duchy, právě teď?
Po položení této otázky, vzápětí reagovali přírodní duchové:
*,,V tuto chvíli nemáte potřebu přirozenosti, ale překypujete něčím, co by se dalo popsat jako neukojitelný chtíč po touze vlastnit vše, co je pro vás „zbytečné“ – zvykáte si tak tzv. na nadbytek. Který vychází z touhy vlastnit a mít.
Jednáte, jako byste byli roboti, kteří mají neukojitelnou snahu brát natolik, že je narušena vzájemná rovnováha mezi lidmi planetou a námi.
A takové pro vás nepřirozené jednání skutečně není vskutku v souladu s tím, co jsem bylo na začátku nazváno jako
„etické principy k planetě Zemi.“
Snažím se proto takové důsledky eliminovat skrze svůj běžný život. Aniž bychom si takovým konáním brala či narušovala, mnou vztyčené hranice pohodlnosti.
,,Ber si z matky Země jen skutečně tolik, kolik POTŘEBUJEŠ.
Zamysli se, jaký je rozdíl mezi tvou touhou vlastnit a potřebou mít?“
 Souhlasím a dle mého názoru, si myslím, že nejenom my češi, slováci máme konat a jednat pouze ve vzájemně prospěšném vztahu mezi lidmi a Zemí. Brát si skutečně jen to a tolik, kolik je naší potřebou.Nebo se alespoň umět částečně uskromnit a slevit ze svých nadmíru chtěných přání.
Bytosti země pokračovali ve vypravování:
,,Cítíme, že jste v neustálé opozici vůči nám a planetě.
Ve vaší civilizaci příčinou takového prazvláštního postoje, který je opakem toho, kdo tu jste,
je právě ta ona, již zmiňovaná, vámi neukojitelná touha po „něčem“, co chcete vlastnit.
Neukojitelnost je jinými slovy „potřeba nadbytečného hromadění“.
A to ve SVŮJ prospěch, na úkor SEBE samého.“

Příroda sdělující svá tajemství:
,,Frází „chci“ se stáváte přesně těmi, kteří stojí na opačné straně barikády, než tam, kde v pravém zájmu společně v souladu býváme.
Takové chtíčem poháněné nemoudré úsudky, které se stávají skutky, jsou pro nás,
nejenom víly, něco tak bolestivého, co by se v konečném důsledku, dalo pro lepší
představu přírodními duchy cítěného utrpení,
popsat jako VYKOŘISŤOVÁNÍ.

*Text označený kurzívou:,,Obsahuje zprávy od přírodních bytostí/víl/bytostí přírody skrze T.M.
 

 

Láska k sobě zotaví matku Zemi

Lidé, vidíme vás jako bytosti činorodé. Vůlí překypující k vraždám druhu i nezvyklého.
Rok za krokem, krok za utrpením –
tak na druhých čiň za peníze, sobě si pro ochotu svou, pomocníka zavolej.
To jest příčina strachu, kdy raději na nohou boty s asfaltovou podrážkou máte,
faleš do půdy vlastní bosým předkům, bolest zadupáváte.
V oblecích stejného kroje, řady tak neviditelných, v důsledku zrádné moci, politici, jej k výsledkům pohánějí.
Život, kde byla jako přirozenost, díky pravidelným srážkám prostředí, po nich zůstali jen vyschlé hory, písek a skály, zavlažujíc paty pohoří, leda tak vyschlé bory.
T.M.

Vzápětí po sepsání textu – Láska k sobě zotaví matku Zemi – tématicky stejně reagovala příroda:
,,Stáváte se tak opakem sebe samých – stojíte přímo čelem ke všemu, co je pro vás přirozeností.
Jste jakoby na jiném místě, než je skutečná příroda a s ní i opravdový život.
Nejste pro svá rozhodnutí, ve prospěch agresivní síly, její součástí.“

Rada ode mě a jak na ní

Můžete se zkusit učit novému postoji a jít ruku v ruce se vzájemnou prospěšností a tak pochopit souznění s přírodou, protože právě tou chceme být.

…kdy nám můžou víly pomoci?

,,Třeba ten nový postoj už může spočívat v žádosti o pomoc či jinou připomoc k nějaké nezbedné akcičce.

Když si nebudeš vědět rady s úklidem, s činnostmi týkajících se kolem práce s živým prostředím, zvířaty,atd,. můžete se obrátit se svou prosbou na malé „radílky“ – víly, skřítky,….“

,,A věř tomu či ne, to je týmová práce!“

Nemusíte být kde jaký aktivista, extrémista nebo bůh ví jaký ochranář či záchranář, jen to prostě vidět z jiného úhlu pohledu, než na který jsme běžně zvyklý.
Stačí prostě jen být Člověkem a usmívat se
,,No, a nastavit si to svoje.“

,,Hodně štěstí“ 

T. M.

ŠATY Machač fashion

Foto David Brzek

Instagram

Facebook

Příspěvek vytvořen 22

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek